Spørsmål? samtale 23 89 77 50

×
 x 

Handlekurv er tom
HandlekurvHandlekurv er tom

Norwegian Colour Senter AS

punkter

Essendrops gate 3
0368 Oslo
Telefon: 23 89 77 50
E-post: ncs@ncscolour.no

 

Refleksjonsfaktor,  TEK 10 og 17,  Universell utforming,  luminansmåling,  refleksjonsverdi,  lyshetstall,  LRV,  fargens evne til å reflektere ....?

NCS har løsningen og verktøyene til beregningen av luminanskontrast, slik den blir beskrevet i Norsk Standard NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk

NCS Lyshetstabell inneholder refleksjonsfaktoren LRV (Light Reflectance Value) (i NCS Lyshetstabellen benevnt som Lysreflektansfaktor Y) for alle de standardiserte NCS fargene. Det er denne faktoren som inngår i formelen for beregning av luminanskontrast. Lyshetstabellen tilbys malerbransjen og relaterte fagområder. Ta kontakt med for mer informasjon

For farger/materialer uten definert NCS-kode kan den omtrentlige refleksjonsfaktoren defineres med NCS Lyshetsmålereller NCS Atlas, enkle visuelle verktøy. Andre praktiske verktøy er digitale NCS Fargemålere som Colour Scan og Colourpin – disse oppgir nærmeste standardiserte NCS-kode, refleksjonsfaktor/LRV og en mengde annen informasjon som kan benyttes for utregning av luminans

Refleksjonsfaktorer/LRV finner man også for fargene i produktet NCS Exterior fargevifte, som viser 322 farger som egner seg godt utendørs.

Klikk videre på produkt-lenkene i teksten over, for å finne nærmere informasjon om verktøyene.

 
Eksempel-på-utregning

Les mer her

NB! Trykkfeil i Eksempel -det skal stå: "En flis har en NCS-kode S 7020-B …"

  

Ønsker du å lære mer om utregning av luminanskontrast, kan vi anbefale kursene:
Kontraster, farger og beregning av luminanskontrast - Universell Utforming AS - les mer her

Universell Utforming NCS logo med slagord 2

Fargerådgiver Interiør - Norges FargeAkademi - les mer her

1281082161 410